• 0932 310 620
  • info@hdgmed.vn
Languague:                            
GIẢI PHÁP Y TẾ
Giải pháp Kiểm soát đường thở khó
Giải pháp Kiểm soát đường thở khó

Gói giải pháp của HDG

Điều quan trọng trong Kiểm soát đường thở khó là các dụng cụ cần thiết luôn có sẵn và sẵn sàng khi cần sử dụng, các bác sĩ luôn biết chính xác vị trí của chúng trong mỗi ngăn kéo. Căn cứ vào nhu cầu trên, HDGmed xây dựng Xe Kiểm soát đường thở khó theo Hướng dẫn của Hiệp hội đường thở khó (DAS)

TIN LIÊN QUAN
QUY ĐỊNH MỚI VỀ 4 NHÓM NGUY CƠ NGƯỜI NHIỄM SARS-COV-2
Ngày 06/10/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 về...
Giải pháp Cấp cứu ngừng tuần hoàn
Gói giải pháp của HDG Thời gian là sự sống, với mỗi phút bệnh nhân không được...
Giải pháp Kiểm soát đường thở khó
Gói giải pháp của HDG Điều quan trọng trong Kiểm soát đường thở khó là các dụng...
Giải pháp phòng ngừa viêm phổi liên quan tới thở máy
Gói giải pháp của HDG Viêm phổi liên quan đến thở máy là bệnh lý nhiễm khuẩn...