• 0932 310 620
  • info@hdgmed.vn
Languague:                            
QUY ĐỊNH MỚI VỀ 4 NHÓM NGUY CƠ NGƯỜI NHIỄM SARS-COV-2

Ngày 06/10/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19.
Đây là bản Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị được cập nhật lần thứ 7 của Bộ Y tế theo Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới và kinh nghiệm của các nước trên thế giới.

Đáng chú ý trong hướng dẫn mới này, Bộ Y tế đã có những thay đổi trong tiêu chuẩn xuất viện cho bệnh nhân đang điều trị COVID-19.

Trường hợp 1 Đối với bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng trong suốt thời gian điều trị:

– Đã cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tối thiểu 10 ngày.
– Có kết quả xét nghiệm real-time RT-PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp (Ct > 30) vào ngày thứ chín.

Trường hợp 2

Có triệu chứng lâm sàng:

– Đã cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tối thiểu 14 ngày, các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên.
– Có kết quả xét nghiệm real-time RT-PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp (Ct > 30) vào trước ngày ra viện.

Trường hợp 3 Bệnh nhân cách ly điều trị trên 10 ngày và có kết quả xét nghiệm real-time RT-PCR nhiều lần có nồng độ virus CT < 30:

– Đã cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 đủ 21 ngày tính từ ngày có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
– Các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên.

 

Theo quy định mới, người bệnh sẽ được xuất viện vào các ngày thứ 10, 14 và 21 nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên.
Đồng thời, cũng bãi bỏ quy định phải tối thiểu lấy hai mẫu bệnh phẩm liên tiếp (cách nhau tối thiểu 24 giờ), có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi xuất viện.

 

TIN LIÊN QUAN
Đường hỗ trợ dinh dưỡng ở bệnh nhân thở máy không xâm lấn NIV và CPAP trong thời kỳ covid 19
Khuyến cáo dưới đây áp đây áp dụng cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 . Bệnh nhân đang...
QUY ĐỊNH MỚI VỀ 4 NHÓM NGUY CƠ NGƯỜI NHIỄM SARS-COV-2
Ngày 06/10/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 về...
Giải pháp Cấp cứu ngừng tuần hoàn
Gói giải pháp của HDG Thời gian là sự sống, với mỗi phút bệnh nhân không được...
Giải pháp Kiểm soát đường thở khó
Gói giải pháp của HDG Điều quan trọng trong Kiểm soát đường thở khó là các dụng...