• 0932 310 620
  • info@hdgmed.vn
Languague:                            
TỦ LẠNH ÂM (-20°C / -30 °C / -40°C)

Hãng: KW APPARECCHI SCIENTIFICI

Xuất xứ: ITALIA

Download Catalog
Liên hệ mua hàng