• 0932 310 620
  • 0916267171
  • info@hdgmed.vn
Máy đo thông số CPR – CPR meter II
Hãng sản xuất: Laerda

CPR meter 2 với công nghệ Q-CPR cung cấp những phản hồi thực về CPR, từ đó giúp nâng cao chất lượng thực hiện CPR
Khi gắn lên ngực bệnh nhân để cấp cứu hồi sức tim phổi, CPRmeter 2 hiển thị các chỉ số về biên độ, tần số, thả ép, tỉ lệ nhấn ngực, so sánh với chuẩn do Hiệp hội tim mạch học Hoa Kỳ đưa ra.

Download Catalog
Liên hệ mua hàng